Prečo my

Ranné detstvo formuje osobnosť našich ratolestí. Je preto dôležité, aby ho naše dieťa prežilo v láskavom a podnetnom prostredí.

Už v predškolskom veku si naši drobčekovia osvojujú vzorce správania, pestujú svoju lásku k sebe, svojím blízkym, okoliu a začínajú si budovať svoj hodnotový systém.

Snahou našich jaslí je vytvoriť pre vaše dieťa prostredie, kde sa v kolektíve svojich rovesníkov bude cítiť ako doma.

Milým prístupom našich opatrovateliek chceme deťom vštepovať od malička cit pre kamarátstvo, ohľaduplnosť a kolegialitu.

Venujeme sa detičkám v rôznych oblastiach, či už osvojovaniu návykom hygieny, zručností, návykom stolovania a harmonického rozvoja osobnosti.

Detičky, ktoré trápia nejaké zdravotné problémy, alergie, celiakia atd’., majú po dohode s rodičmi prispôsobený jedálny lístok.

Vo vlastnej kuchyni, ktorej prevádzku schválil RÚVZ zabezpečujeme prípravu vždy čerstvej stravy a riadime sa receptúrami prípravy stravy pre predškolské zariadenia.

Odborný personál pripravuje jedálne lístky s ohľadom na pestrosť, vyváženosť a kvalitu stravy, ktorá je dôležitá pre zdravý vývin deti v predškolskom zariadení.

Samozrejmosťou je denne čerstvé ovocie a zelenina, podľa možností aj z biostánkov.

Pitný režim je zabezpečený niekoľkými druhmi detských čajov a filtrovanej čistej vody.

Nezabúdame ani na sviatky detičiek a preto spoločne oslavujeme nielen MDD, Mikuláša, ale aj na meniny a narodeniny a našich oslávencov neminie chutná torta a aj malý darček. Tieto momenty, sa stávajú pre detičky pamätným zážitkom.

Voľný čas vonku trávia bud’ na vlastnom dvore s pestovaným trávnikom, šmýkalkami, odrážadlami, autíčkami, hračkami, alebo prechádzkami v okolí, pešej zóne a aj v mestskom parku, ktorý je ned’aleko Detského centra. Svoju nadbytočnú energiu môžu vyskákať na trampolíne.

Každé dieťa v našich jasliach má poistenie, ktoré sa vzťahuje na celý jeho pobyt v areáli, ale aj pri vychádzkach mimo neho.

O vašich drobcov sa postará personál s dlhoročnými skúsenosťami.

Tešíme sa na Vás!