Denný režim

6,30 – 8,00 hod.                – príchod do jaslí
8,30 hod.     – raňajky 
8,45 hod.     – výchovno-vzdelávacie aktivity (tancovanie, spievanie, kreslenie,
  modelovanie z plasteliny a iné.)
9,30 hod.     – ovocná desiata
10,00 – 11,15 hod.     – pobyt vonku (v záhrade, prechádzky v okoli, podl’a počasia)
11,15 hod.     – návrat z vonku, hygiena
11,30 hod.     – obed
12,00 hod.     – poludňajší spánok
14,30 hod.     – hygiena, prebaľovanie
14,45 hod.     – olovrant
15,00 hod.     – voľné hry detí
16,00-16,30 hod.     – odchody deti domov