Rodičovský príspevok Súkromné zariadenie Detské centrum PANDA nespadá do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR, preto zamestnaná matka dieťaťa do 3 rokov veku má možnosť čerpať štátom poskytovaný príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,- eur mesačne. Pri umiestnení dieťaťa do Jaslí Panda môže rodič o tento príspevok požiadať príslušný obvodný úrad práce, sociálnych […]

Prečo my Ranné detstvo formuje osobnosť našich ratolestí. Je preto dôležité, aby ho naše dieťa prežilo v láskavom a podnetnom prostredí. Už v predškolskom veku si naši drobčekovia osvojujú vzorce správania, pestujú svoju lásku k sebe, svojím blízkym, okoliu a začínajú si budovať svoj hodnotový systém. Snahou našich jaslí je vytvoriť pre vaše dieťa prostredie, […]

Denný režim 6,30 – 8,00 hod.                – príchod do jaslí 8,30 hod.     – raňajky  8,45 hod.     – výchovno-vzdelávacie aktivity (tancovanie, spievanie, kreslenie,   modelovanie z plasteliny a iné.) 9,30 hod.     – ovocná desiata 10,00 – 11,15 hod.     – pobyt vonku (v […]

O nás Ďakujeme, že ste navštívili náš web. Detské centrum PANDA prevádzkuje jasličky rodinného typu pre deti od 1 — 3 rokov. Fungujeme celoročne s celodennou starostlivosťou. Nájdete nás v centre Prešova pod historickým platanom, v priestrannom dome so záhradou na Okružnej ulici 23, kde si môžete zaparkovať vo dvore. Interiér o rozlohe 200 metrov […]